top of page

1) W zajęciach nauki pływania mogą brać udział dzieci w wieku od lat 4, których opiekunowie prawni potwierdzili brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach na pływalni.
 

2) Klasyfikacja do poszczególnych grup jest dokonywana na podstawie posiadanych umiejętności oraz wieku.

Zapisy na naukę pływania odbywają się drogą telefoniczną pod numerem 660-439-849 oraz uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca w grupie lub terminu zajęć indywidualnych.

 

3) Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie deklaracji członkowskiej i dostarczenie jej mailowo lub osobiście na zajęcia.
 

4) O rezygnacji z członkowstwa w sekcji pływackiej Uczniowskim Klubie Sportowym BARCA rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić zarząd klubu na piśmie najpóźniej do  20-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie już członkiem sekcji.

Regulamin:

bottom of page