1) W zajęciach nauki pływania mogą brać udział dzieci w wieku od lat 4, których opiekunowie prawni potwierdzili brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach na pływalni.
 

2) Klasyfikacja do poszczególnych grup jest dokonywana na podstawie posiadanych umiejętności oraz wieku.

Zapisy na naukę pływania odbywają się drogą telefoniczną pod numerem 660-439-849 oraz uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca w grupie lub terminu zajęć indywidualnych.

 

3) Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie deklaracji członkowskiej i dostarczenie jej mailowo lub osobiście na zajęcia.
 

4) O rezygnacji z członkowstwa w sekcji pływackiej Uczniowskim Klubie Sportowym BARCA rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić zarząd klubu na piśmie najpóźniej do  20-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie już członkiem sekcji.

 

CENNIK:
 

5) Opłata jednorazowa lub w dwóch ratach (pierwsza przy zapisie a druga po miesiącu)

6) Jednorazowe wpisowe dla nowych klientów 100 zł płatne na konto klubu

 

7) Zajęcia indywidualne 80 zł / 30 min

8) Opłaty płatne są na konto klubu: 59 1600 1462 1825 0192 4000 0001 BNP PARIBAS. W tytule obowiązkowo musi być imię i nazwisko z dopiskiem „opłata semestralna”.

 

9) Kwotę za lekcje np. 2x w tygodniu obliczamy wg wzoru:

np: dziecko (gr. maluch) chodzi we wtorki i czwartki

kwota za poniedziałki + kwota za czwartki - zniżka 50 zł

765 zł + 810 zł = 1575 zł - 50 zł = 1525 zł
 

10) Istnieje możliwość odrobienia 2 zajęć w semestrze, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności, najpóźniej do godziny 12:00 w dniu zajęć.

10) Statut UKS Barca

Regulamin i cennik:

Cennik basen SP307
pobierz >

II semestr cennik Barcelońska_edited.jpg

Cennik basen Lavo i Bełska
pobierz >

II semstr cennik LAVO.jpg